Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Højvangskolen. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Skolebestyrelsens kompetencer og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  Højvangskolens skolebestyrelse

  Elevrepræsentant

  Jules Varvenne-Andersen

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Trine Dahl

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Lærke Marie Christiansen

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Formand og forældrerepræsentant

  Carina Faaborg

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Næstformand og forældrerepræsentant

  Thomas Uth

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Forældrerepræsentant

  Anna Crawford Moore Kromann

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Forældrerepræsentant

  Anne Thidemann

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Forældrerepræsentant

  Dan Andersen

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Forældrerepræsentant

  Jesper Prins

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Forældrerepræsentant

  Rasmus Lahn Pihlkjær

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Skoleleder

  Ivan Børsting

  Højvangskolen

  Viceskoleleder og pædagogisk leder for indskolingen og SFO

  Lise Juul Agerholm

  Højvangskolen

  Repræsentant for idrætsforeningerne

  Per Lund

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Repræsentant for skoletanter og onkler

  Kirsten Aagaard

  Skolebestyrelsen - Højvangskolen

  Sidst opdateret: 9. januar 2024