Højvangskolens SFO er et trygt sted for alle børn. Her glæder børnene sig til at møde ind på grund af vores anerkendende pædagogiske tilgang og vores grundlæggende respekt for barnet. Der er en god stemning blandt børn og voksne, og vi tilstræber, at der er ro og tid til nærvær. Klassepædagogstrukturen, hvor den samme pædagog følger barnet fra 0.-3. klasse, giver tryghed for den enkelte. Pædagoger og lærere har et tæt samarbejde og er organiseret i klasseteams. Det fælles fokus er det enkelte barns – og klassens trivsel.

På Højvangskolen er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi vil hinanden det bedste og hjælper hinanden med at passe på vores sted.

SFO’en er orienteret mod vores skolegård med multibane og udeværksted samt mod vores grønne områder med boldbaner, masser af huler og et nybygget bål- og madsted.

Vi prioriterer udeliv, bevægelse og kreative aktiviteter. Vi tilstræber, at der er balance mellem børnenes frie valg og egne ideer samt faste og mere forpligtende aktiviteter i SFO’en. Vi vægter processen i børnenes aktiviteter og støtter dem i deres egen udvikling frem mod at blive selvstændige og livsduelige individer.

Til vores pædagogstuderende:
https://youtu.be/5PNNRj7huM4

Praktikbeskrivelse:
Klik her, for at læse denne.

Læs mere om vores SFO