På skolerne i Aarhus kommune svarer vi blandt andet på spørgsmålet gennem rapporter, undersøgelser og elevernes karakterark. Den information ønsker vi, at stille til rådighed for dig. Nedenfor kan du derfor granske Højvangskolens kvalitetsrapport, elevernes prøveresultater samt forældrenes og elevernes trivselsmålinger.

Husk, at de dokumenter du gennemlæser, allerede nu er historiske data.

På Højvangskolen synes vi data er relevante. Allermest når vi over en tidsperiode arbejder med tendenser i data inden for et givent område.

God læsning.

 

Kvalitetsrapport

I kvalitetsrapporten kan du læse mere om Højvangskolens afgangsprøver, elevtrivslen og forældretilfredshedsundersøgelserne.

Kvalitetsrapport 2017

 

Elevernes prøveresultater 

Her kan du læse mere om hvordan Højvangskolens elever klarer sig til afgangseksamen i obligatoriske og udtrukne fag. 

Elevernes prøveresultater

 

Elevernes trivsel 

Eleverne trives på Højvangskolen. Hvis du ønsker at læse i skolens seneste elevtrivselsmåling, kan du læse mere her: 

Elevtrivelsesmålingen 2018

 

Forældretilfredshed 

På nedenstående link kan du læse mere om forældrenes svar på den årlige forældretilfredshedsundersøgelse.

Forældretilfredshed 2017