Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Sådan klarer vi os - det spørgsmål kan forsøges besvaret på rigtig mange forskellige måder. Forestil dig, at du selv bliver spurgt af dine nærmeste; hvordan klarer du dig? Hvad vil du egentlig svare?

 • Læs op

Indhold

  På skolerne i Aarhus kommune svarer vi blandt andet på spørgsmålet gennem rapporter, undersøgelser og elevernes karakterark. Den information ønsker vi, at stille til rådighed for dig. Nedenfor kan du derfor granske Højvangskolens kvalitetsrapport, elevernes prøveresultater samt forældrenes og elevernes trivselsmålinger.

  Husk, at de dokumenter du gennemlæser, allerede nu er historiske data.

  På Højvangskolen synes vi data er relevante. Allermest når vi over en tidsperiode arbejder med tendenser i data inden for et givent område.

  God læsning.

  Kvalitetsrapport

  I kvalitetsrapporten kan du læse mere om Højvangskolens afgangsprøver, elevtrivslen og forældretilfredshedsundersøgelserne.

  Kvalitetsrapport 2017

  Elevernes prøveresultater 

  Her kan du læse mere om hvordan Højvangskolens elever klarer sig til afgangseksamen i obligatoriske og udtrukne fag. 

  Elevernes prøveresultater

  Forældretilfredshed 

  På nedenstående link kan du læse mere om forældrenes svar på den årlige forældretilfredshedsundersøgelse.

  Forældretilfredshed 2017

  Vores sundhedsrapport 2019

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).

  Sidst opdateret: 9. januar 2024