Gå til hovedindhold

Ny i skolen

Når dit barn starter på Højvangskolen, har det en 10-årig grundskole foran sig, som består af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse.

 • Læs op

Indhold

  Allerede mens dit barn går i daginstitution, har det forberedt sig på skolelivet. Det har besøgt skolen, og de fleste børn glæder sig meget til at komme i skole. Det er ofte forbundet med en stolthed og det at blive en stor pige eller dreng.

  Som forældre spiller du en vigtig rolle for, at dit barn får en god oplevelse, når det starter i skolen. Du kan skabe tryghed om skolestarten ved at tale positivt om skolestarten. Er du selv bekymret, smitter det med sikkerhed af på dit barn. Tal med dagtilbud eller skole om din bekymring. Det hjælper altid.

  Det er skolelederen, der har det formelle ansvar i forhold til, om dit barn er klar til at starte i skole. Skolelederen vil i tvivlstilfælde lade sig vejlede af det dagtilbud og personale der har været omkring dit barn inden skolestart. Som forældre er det naturligt, at du overvejer, om dit barn er parat til at gå i skole. Det er vigtigt at huske på, at dit barn udvikler sig rigtig meget frem til skolestarten til sommer. Er du i tvivl, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte enten dagtilbud eller skole.

  I børnehaveklassen

  I børnehaveklassen på Højvangskolen lægger vi stor vægt på, at dit barn oplever skolen som en tryg ramme for læring og udvikling. Vi arbejder ud fra vores tre kerneværdier omkring faglighed, fællesskab og forskellighed, når vi sammen med børnene skaber et trygt, glædesfyldt og motiverende læringsmiljø. Alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet på Højvangskolen.

  Børnehaveklasselederen tilrettelægger undervisningen således, at dit barn udvikler kompetencer indenfor områderne; sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse og engagement og fællesskab.

  Efter dit barn er begyndt i børnehaveklasse, får det vurderet sit sprog. Børnehaveklasselederen bruger resultatet af sprogvurderingen som udgangspunkt for sin tilrettelæggelse af undervisningen. I løbet af tiden i børnehaveklassen vil dit barn komme til at arbejde sammen med børn fra andre klasser. Det gør de blandt andet i skolens fordybelsesuger, i projektet sammen med venskabsklasser m.m.

  Højvangskolens SFO

  Fra dit barn begynder i børnehaveklassen, til det går ud af 3. klasse, er det garanteret en plads i Højvangskolens SFO. Fra 4. klasse har alle børn mulighed for at gå i fritidsklub. Pædagogerne i SFO’en samarbejder med skolens lærere om at fremme dit barns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Pædagogerne på Højvangskolen kender desuden også børnene fra skoledelen, hvor pædagogerne også spiller en væsentlig rolle.

  På Højvangskolens SFO har dit barn mulighed for at være sammen både sine klassekammerater men også andre børn fra skolens på tværs af alder og klasser. Dit barn kan deltage i en lang række aktiviteter, både inde og ude.

  Gensidige forventninger mellem skole og hjem

  Som forældre til et barn på Højvangskolen kan du forvente, at:

  • Dit barn får et trygt skoleliv
  • Dit barn får en god faglig undervisning
  • Du bliver informeret om forhold, som læreren vurderer, vedrører dit barns skolegang

  Som dit barns skole forventer vi, at:

  • Du viser interesse for og støtter dit barns skolegang
  • Du orienter dig på Forældreintra og deltager i skole-hjem-samtaler
  • Dit barn møder til tiden, udhvilet og mæt
  • Dit barn taler og opfører sig ordentligt overfor andre
  • Du og skolens fagprofessionelle omtaler hinanden loyalt
  • Forældre og skole er sammen om at tage vare på klassens sociale liv
  Sidst opdateret: 9. januar 2024