Som en del af den personlige udviklingsproces indgår i starten af 9. klasse en dannelsesrejse til Bornholm for hele årgangen, hvor alle fag i princippet kan indgå. Rejsen er forlagt undervisning, og skolen står for udgifterne til transport, ophold og lignende.

Vi arbejder med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i overbygningen. Højvangskolen arbejder for, at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme for at understøtte, at eleven fastholdes i uddannelse efter folkeskolen.

For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).