Gå til hovedindhold

0.-2. klasse

I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at dit barn får udviklet gode arbejdsvaner.

  • Læs op

Indhold

    Vi arbejder bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederne.

    Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

    Din rolle som forælder til et barn i 0.-2. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, at barnet selv går ind i skolen, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

    Sidst opdateret: 9. januar 2024