Højvangskolen
Klokkeskovvej 1
Stavtrup, 8260 Viby J

Kontorets åbningstider:
Mandag - fredag kl. 7.30 - 12.15 og 12.45 - 15.00.

Telefon: 87 13 93 60
E-mail: hjv@mbu.aarhus.dk

OBS! Brug ikke mail, hvis du sender personfølsomme oplysninger til os.

Send digital post til Højvangskolen. Læs mere om brug af digital post ved fremsendelse af personlige oplysninger til skolen.

 

Skolens ledelse

Skoleleder
Ivan Børsting
ivbo@aarhus.dk

Viceskoleleder
Pædagogisk leder - indskolingen og SFO
Lise Juul Agerholm
lijua@aarhus.dk

Administrativ leder
Kåre Graversen
kargra@aarhus.dk

Pædagogisk leder - mellemtrin
Dorthe Kirkegaard Larsen
dklar@aarhus.dk

Pædagogisk leder – udskolingen
Jeppe Brienholm Pedersen
pjeb@aarhus.dk

SFO-telefonnumre
Fra kl. 6.30-8.00 og kl. 16.00-17.00
SFO-Køkkenet / 87 13 93 90

Fra kl. 12.45-16.00
0./1. klasse / 29 28 33 58
2. klasse / 41 85 69 22
3. klasse / 21 72 85 53

Teknisk administrativt personale
Administrative medarbejdere
87 13 93 60 / hjv@mbu.aarhus.dk

Kantineleder
Tina Kejser
41 85 80 80 / tike@aarhus.dk

Teknisk serviceleder
Niels Rene Hamann Mortensen
29 20 38 52 / nmo@aarhus.dk

Øvrige kontakter

UU-vejleder / 41 86 45 72
Tandklinik / 87 13 59 07